MTK:n eduskuntavaalitavoitteet 2023

 


 

Kuluva vuosikymmen on eletty poikkeusaikaa. Kansakunnan sisimpään on iskostunut huoli siitä, kykenemmekö turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen. Kannamme huolta siitä, onko Suomi turvallinen ja sopeutumiskykyinen maailman murroksissa. Miten yhdistämme välttämättömän talouskasvun ja kestävämmän kehityksen vaatimukset? MTK:lla ja maaseudulla on tarjota ratkaisuja.

Julkista taloutta on tasapainotettava, mutta leikkaamalla ja veroja nostamalla ei tilannetta yksin pelasteta. Talouden kasvu syntyy työstä ja investoinneista. Seuraavan hallituksen on tavoiteltava yhteiskuntaa, jossa ihmiset työllistyvät ja elinkeinoelämällä on Euroopan parhaat edellytykset investoida ja luoda työtä Suomen luontaisiin vahvuuksiin nojautuen.

Maaseutu ja maaseudun resurssit ovat Suomen vahvuuksia. Tulevassa hallitusohjelmassa maaseutu on nähtävä kasvun moottorina. Politiikan on muututtava mahdollisuuksien luojaksi. Hallituksella ja eduskunnalla on vastuu hakea yhdessä ratkaisuja niin kotimaassa, EU:ssa kuin kansainvälisilläkin kentillä.

Suomalainen maaseutu ruokkii suomalaiset. Maaseudun raaka-aineista jalostetuilla vientieuroilla luodaan hyvinvointia koko maahan. Maaseudulle rakennetaan energiakumous, joka uudistaayhteiskunnan. Uuden hallituksen on käytännön toimin aloitettava bio-Suomen renessanssi.

Alla olevat kymmenen teesiä kertovat, mitä pitää tehdä.

 

Kymmenen teesiä elävälle Suomelle