_header_image

Maankäyttö ja ympäristö

Seuraamme ja vaikutamme ympäristö- ja maapoliittisiin asioihin. Neuvomme jäseniämme maankäyttö- ja ympäristöasioissa sekä tiedotamme lainsäädäntöhankkeista ja niiden oikeusvaikutuksista.

MTK:n Mainio-jäsenlehden syksyn numero on ilmestynyt ja jaettu kaikkiin MTK-yhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten...

Biotalouden uudet ratkaisut -seminaari tarjoaa mahdollisuuden tutustua maatalouden ja metsätalouden parhaisiin...

Luomuelintarvikepäivän keskusteluissa nousi esiin mielenkiintoisia näkökulmia luomutuotteista ja...

Euroopan parlamentin vaalit pidetään kesäkuussa 2024 ja seuraava komissio valitaan ja aloittaa loppuvuodesta 2024....

Uudistuvat luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö ovat maa- ja metsätalouden perusta, mutta ne ovat avain myös monien ympäristöongelmien ratkaisuihin. Maa tuottaa meille ruokaa, lämpöä ja muita uusiutuvia raaka-aineita. Kestävä maa- ja metsätaloustalous hoitaa pellot ja metsät siten, että maa säilyy viljavana ja metsät tuottavina yli sukupolvien.

Ympäristöä ja kulttuurimaisemaa hoidetaan yhteistyössä luonnon kanssa. Elämme luonnosta ja luonnon monimuotoisuus on meille tärkeä. Myös puhtaat vedet ovat elinehtomme. Vesienhoito perustuu uusimpaan tietoon ja teknologiaan, jota sovellamme käytäntöön. Taloudellisesti kannattava maa- ja metsätalous antaa yrittäjille edellytykset huolehtia ympäristöstään.