_header_image

Maankäyttö ja ympäristö

Seuraamme ja vaikutamme ympäristö- ja maapoliittisiin asioihin. Neuvomme jäseniämme maankäyttö- ja ympäristöasioissa sekä tiedotamme lainsäädäntöhankkeista ja niiden oikeusvaikutuksista.

Hallituksen esitys vuoden 2024 budjetiksi ei sisällä toimia maatalouden vakavien ongelmien ratkaisuksi. Päinvastoin...

Metsämarssia vietettiin ympäri Suomea viikolla 37. Viikon aikana tuotiin esille erityisesti metsänomistajien roolia...

Kokkaa kotimaista -koulukampanja on ihastuttanut kouluissa jo kolmena syksynä. Yli 30 000 kasiluokkalaista on...

Metsänomistajien tavoitteet metsien hyödyntämisessä ovat yleisesti monipuolistuneet. Metsätutka-kyselyn vastausten...

Uudistuvat luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö ovat maa- ja metsätalouden perusta, mutta ne ovat avain myös monien ympäristöongelmien ratkaisuihin. Maa tuottaa meille ruokaa, lämpöä ja muita uusiutuvia raaka-aineita. Kestävä maa- ja metsätaloustalous hoitaa pellot ja metsät siten, että maa säilyy viljavana ja metsät tuottavina yli sukupolvien.

Ympäristöä ja kulttuurimaisemaa hoidetaan yhteistyössä luonnon kanssa. Elämme luonnosta ja luonnon monimuotoisuus on meille tärkeä. Myös puhtaat vedet ovat elinehtomme. Vesienhoito perustuu uusimpaan tietoon ja teknologiaan, jota sovellamme käytäntöön. Taloudellisesti kannattava maa- ja metsätalous antaa yrittäjille edellytykset huolehtia ympäristöstään.