_header_image

Maankäyttö ja ympäristö

Seuraamme ja vaikutamme ympäristö- ja maapoliittisiin asioihin. Neuvomme jäseniämme maankäyttö- ja ympäristöasioissa sekä tiedotamme lainsäädäntöhankkeista ja niiden oikeusvaikutuksista.

Maanmittauslaitos on julkaissut uuden ohjeen yksityistien tieyksiköintiin. Ohjeen avulla tieosakkaat voivat yhdessä...

Yksityisten maanomistajien maille kohdistuvat tuuli- ja aurinkovoimahankkeet ovat puhuttaneet runsaasti lähivuosina....

Viljelyksiä on lannoitettu esihistorialliselta ajalta lähtien. Vanhoissa maatalouden oppikirjoissa annetaan ohjeita...

Lanta kannattaa hyödyntää sellaisenaan, mikäli se on mahdollista. Mitä enemmän lantaa käsitellään, sitä enemmän...

Uudistuvat luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö ovat maa- ja metsätalouden perusta, mutta ne ovat avain myös monien ympäristöongelmien ratkaisuihin. Maa tuottaa meille ruokaa, lämpöä ja muita uusiutuvia raaka-aineita. Kestävä maa- ja metsätaloustalous hoitaa pellot ja metsät siten, että maa säilyy viljavana ja metsät tuottavina yli sukupolvien.

Ympäristöä ja kulttuurimaisemaa hoidetaan yhteistyössä luonnon kanssa. Elämme luonnosta ja luonnon monimuotoisuus on meille tärkeä. Myös puhtaat vedet ovat elinehtomme. Vesienhoito perustuu uusimpaan tietoon ja teknologiaan, jota sovellamme käytäntöön. Taloudellisesti kannattava maa- ja metsätalous antaa yrittäjille edellytykset huolehtia ympäristöstään.