TREASoURcE-hanke

TREASoURcE on nelivuotinen (2022–2026) EU:n Horisontti Eurooppa – ohjelman rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten kiertotalouspilottien avulla. Projektin keskiössä on kolme arvoketjua: hyödyntämätön muovijäte, sähköautojen akkujen uusiokäyttö sekä biopohjaiset sivuvirrat ja jätteet, etenkin maa- ja metsätalouden osalta.  

TREASoURcE -hankkeessa kiertotalouspilotteja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on pilottien ja niistä viestimisen, erityisesti lukuisten eri kohderyhmille suunnattujen työpajojen, avulla lisätä merkittävästi tuotteiden ja materiaalin kiertoa sekä kansalaisten kiertotaloustietoutta. Hankkeeseen osallistuu 17 organisaatiota Pohjoismaista ja Itämeren alueelta. Hanketta koordinoi VTT. Suomesta ovat mukana MTK:n lisäksi VTT, CLIC, Forum Virium Helsinki, Ekokumppanit ja Business Tampere. 

MTK on hankkeessa mukana erityisesti vauhdittamassa kiertotaloutta maa- ja metsätaloussektorilla. Tavoitteena on löytää käyttötapoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia tällä hetkellä hyödyntämättömille biopohjaisille sivuvirroille ja jätteille. Projektissa jatkokehitetään KiertoaSuomesta.fi -palvelua, joka on markkinapaikka sivuvirtojen myyntiin ja ostamiseen.  

 Kuva, joka sisältää kohteen kartta

Kuvaus luotu automaattisesti 

TREASoURcE -hankepartnerit

Projektin pilotointeja toteutetaan ensin Pohjoismaissa ja malleja on tarkoitus monistaa myös muualle Eurooppaan. Suomessa pilottikohteina toimivat Pirkanmaa ja Uusimaa. MTK on hankkeessa myös osaltaan edistämässä muovin kierrätystä, erityisesti maatalousmuovien osalta. Lisäksi hankkeessa kehitetään mallinnustyökalua maaseudun ja kaupunkien yhteistyön edistämiseksi.  

Riina Kärki

projektipäällikkö

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 50 4720 656

Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 50 577 3827

Sini Valmari

asiantuntija, digipalvelut

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 20 413 2003

+358 50 327 9277