_header_image

Yrittäminen maaseudulla

Maaseutu antaa mahdollisuudet monipuoliselle yrittäjyydelle. MTK edistää yrittäjyyttä tuomalla yrittäjien äänen kuuluviin lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä laadittaessa sekä byrokratiaa karsittaessa.

Hallituksen esitys vuoden 2024 budjetiksi ei sisällä toimia maatalouden vakavien ongelmien ratkaisuksi. Päinvastoin...

Metsämarssia vietettiin ympäri Suomea viikolla 37. Viikon aikana tuotiin esille erityisesti metsänomistajien roolia...

Kokkaa kotimaista -koulukampanja on ihastuttanut kouluissa jo kolmena syksynä. Yli 30 000 kasiluokkalaista on...

Metsänomistajien tavoitteet metsien hyödyntämisessä ovat yleisesti monipuolistuneet. Metsätutka-kyselyn vastausten...

Jäsenille

Videolla ohjeita, miten voit tehdä tuotteestasi myyvemmän.