Takaisin Kausityöntekijöiden saanti maa- ja puutarhatiloillemme uhattuna – erityistoimia tarvitaan koronan vuoksi 

Tiedote – Viljely ja muut kasvit

Kausityöntekijöiden saanti maa- ja puutarhatiloillemme uhattuna – erityistoimia tarvitaan koronan vuoksi 

17.03.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on huolissaan kausityöntekijöiden saamisesta maa- ja puutarhatiloille tänä keväänä. Ulkomailta saapuvien kausityöntekijöiden maahan saaminen on vaarassa koronaviruksen leviämisen johdosta. Tämä uhkaa maaseudun yritysten toimintakykyä ja kotimaista alkutuotantoa. Kausityövoiman tarve on yli 16 000 kausityöntekijää. Ratkaisuksi ongelmiin MTK ehdottaa hallitukselle sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen liittyviä uudistuksia että kotimaisen työvoiman käyttöä helpottavia uudistuksia.  

Kausityövoiman tarve on suuri maataloudessa ja erityisesti marja- ja vihannestiloilla. Kausi on juuri alkamassa. Ilman kausityövoimaa sato ja jää osittain tuottamatta. Kriittistä on sekä istutus-, kylvö- ja valmisteluvaiheen työvoima, että sadonkorjuun työvoima. MTK esittää, että koronatilanteen salliessa työvoima tulee saada Suomeen nopeasti. Aiemmin maassa olleiden ulkomailta tulevien työntekijöiden kausityöluvat tulee myöntää jatkolupina. Lupien käsittelyaikojen tulee olla korkeintaan viikko nykyisen kuukauden asemasta ja lupien hintoja tulee alentaa huomattavasti. Lisäksi edellytyksiä luvalle tulee keventää ja saatavuusharkinnasta tulee luopua. 

MTK:n mielestä Suomen tulee varmistaa, että rajojen mahdollisesti sulkeutuessa, voivat työluvan ja työoikeuden omaavat edelleen ylittää maamme rajat. Samalla tulee varmistaa, ettei taudin torjumista vaaranneta. 

MTK edellyttää, että ulkomaisten työntekijöiden joutuessa Suomeen tullessaan kahden viikon karanteeniin, maksetaan yritykselle määräaikaista karanteenitukea, jolla varmistetaan, etteivät kulut jää yrityksen taakaksi.  
 
Kotimaisen työvoiman saamiseksi MTK esittää useita toimenpiteitä. Näihin kuuluu se, että maaseudun yritysten työnantajamaksujen maksamiselle annetaan määräaikainen lykkäys.  

Maatalouden kausityön palkkatukea tulee korottaa määräaikaisesti.  Kauempana sijaitsevan työpaikan vastaanottamista helpottavaa liikkumisavustusta tulee myöntää määräaikaisesti myös alle kaksi kuukautta kestävistä työsuhteista. Nuorille ja opiskelijoille tulisi säätää määräaikainen palkkatuki kesätyöhön. 
 
MTK esittää myös, että maassa vielä mahdollisesti oleville palvelualojen kausityöntekijöille, mahdollisesti koronatilanteen myötä lomautetuksi tai työttömäksi jääville työntekijöille tai yrittäjille voitaisiin tänä vuonna tarjota maaseudun kausitöitä.  

MTK:n esitykset tarkemmin tässä

 Lisätietoja: 
Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167 
Marko Mäki-Hakola, elinkeinojohtaja, 040 502 6810 
Kati Kuula, työvoimapalveluasiantuntija, 045 112 9173 
 Suositellut artikkelit

Koronakriisi vaikuttaa tuleviin urheilusarjoihin ja -seurojen toimintaan. Moni urheilija etsii väliaikaisesti muuta toimintaa. Esimerkiksi jalkapalloseura AC Oulussa on joutunut uuden tilanteen eteen, kun joukkueen...

Kausityövoiman saatavuus on yksi koronakriisin aiheuttamista isoimmista hankaluuksista maaseudun elinkeinoille. Maa- ja puutarhatiloille lähetetyllä kyselyllä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK...

Työvoiman saanti etenkin maaseudun kausityöhön on koronakriisin vuoksi uhattuna. Tämä uhkaa maaseudun yritysten lisäksi myös suomalaisen ruuan saantia sekä elintarvikeketjun toimivuutta. Myös metsätaloudessa...

MTK siirtyi poikkeusajan toimintaan reilu viikko sitten. Ihmisten kalenterit menivät uusiksi. Koronaepidemian hallinta ja vahinkojen ehkäiseminen ovat nyt kaikkein tärkeintä. Simonkadun toimisto hajautettiin...

Koronaepidemia voi aiheuttaa äkillistä avuntarvetta maaseudun yrityksille ja asukkaille. MTK, ProAgria ja Suomen Kylät ry ovat päättäneet yhdessä kehittää ja laajentaa MTK:n vuonna 2018 avaamaa töitäsuomesta.fi...

MTK vaatii nopeita toimia kausityövoiman varmistamiseksi alkavan satokauden töihin sekä rahoituksen varmistamista myös yrityksille, jotka eivät ole nykysäännöin Finnveran ja Business Finlandin kriisiapuun...

Maatalousylioppilaat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat maatalousyritysten apuna tilanteessa, jossa yrittäjä sairastuu tai lomitusapua ei ole saatavissa. Maatalousalalla...

Suomen hallitus esitti laajaa pakettia auttamaan yrittäjiä yli koronakriisin. Linjaukset ovat oikeansuuntaisia, ja MTK antaa niille tukensa. Suuri osa keinoista toimii kaikilla yrittäjillä. Samalla pitää kuitenkin...

Koronaviruksen vaikutus maaseudulla on huomattava. Maatilojen ja maaseutuyritysten tuloissa on tuotantosuunnasta riippuen suuria eroja. Siksi mahdolliset koronavaikutukset ovat tilakohtaisesti vaikeasti ennustettavia....

MTK ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry keräsivät 13.-16.3. kahdeltasadalta maaseutumatkailuyritykseltä tietoja koronaviruksen vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Tilanne on äärimmäisen hälyttävä, ala on...

Hankkeen toteuttajat MTK, Suomen Kylät, ProAgria, CoReorient ja Pellervon taloustutkimus PTT sekä muut maaseututoimijat haluavat kehittää käytännön mallin maaseudun työnantajille tarvitsemiensa ammattilaisten...

Työvoimapula vaikeuttaa maaseudun yritysten kehittymistä. Maahanmuuttajat ovat tärkeä osa maaseudun työvoimaa ja merkitys on edelleen kasvussa. MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola peräänkuulutti Integration 2018...

Maaseudun työvoimapulan helpottamiseksi MTK ja Suomen Kylät aloittavat yhteistyön työntekijöiden ja työnantajien kohtaamisen parantamiseksi. Yhteistyön ytimessä ovat MTK:n töitäsuomesta.fi -palvelu ja kylätoiminnan...