Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista | 30.01.2020

Edut MTK:n jäsenille

Lue lisää

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null MTK:n, EK:n ja CLC:n ilmastokonferenssi Helsingissä: Kunnianhimoiset ilmastotoimet edistävät niin liiketoimintaa kuin ympäristötavoitteita – markkinalähtöiset kokonaisratkaisut tarpeen

Uutinen

MTK:n, EK:n ja CLC:n ilmastokonferenssi Helsingissä: Kunnianhimoiset ilmastotoimet edistävät niin liiketoimintaa kuin ympäristötavoitteita – markkinalähtöiset kokonaisratkaisut tarpeen

7.10.2019

MTK, EK ja Climate Leadership Coalition (CLC) isännöivät Helsingin Kalastajantorpalla 7.10. konferenssia, jossa haettiin markkinapohjaisia keinoja toteutaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila oli mukana paneelikeskustelussa, jonka aiheena oli, miten saavuttaa hiilineutraalius kuluttajatuotteissa ja maankäyttösektorilla.

“Business and Policies to Achieve Climate Neutrality” -tapahtumassa olivat äänessä mm. Pariisin ilmastosopimuksen EU-pääneuvottelija Elina Bardram sekä Kalifornian ympäristöviraston johtaja Richard Corey. Katsauksen kansainväliseen ilmastopolitiikkaan antoi Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n Petteri Taalas. Ympäristöministeriön pääsihteeri Leena Ylä-Mononen valotti Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

EU:n komission esittämä Green Deal sisältää lupaavia avauksia, arvioitiin konferenssissa. Päästökauppaa edistämällä ja laajentamalla EU:ssa voidaan luoda ennakoitava, markkinalähtöinen ja tapa saavuttaa päästövähennykset mahdollisimman kustannustehokkaasti seka luoden kannusteita hiilinielujen kehittämiseksi.

Seminaarin paneeleissa keskusteltiin, miten hiilineutraaliustavoitteeseen päästään teollisuudessa sekä kulutustavaroissa ja maankäyttösektorilla. Jälkimmäisessä paneelikeskustelussa maa- ja metsätalouden näkökulmaa toivat esille MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, Copa-Cogecan puheenjohtaja Pekka Pesonen sekä viljelijä, yrittäjä ja tutkija Johannes Tiusanen.

Juha Marttila nosti esille, että MTK on luonut parhaan ilmasto-ohjelman maa- ja metsätaloudelle ja kehoitti seminaariväkeä tutustumaan siihen.

​​​​​​​- Ei ole olemassa globaalia ruokajärjestelmää. On olemassa paikallisia ratkaisuja ja niiden on oltava markkinalähtöisiä, hän sanoi.

​​​​​​​Pekka Pesonen korosti ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi siihen sopeutumista.
​​​​​​​
​​​​​​​-Tarvitsemme markkinalähtöisiä ratkaisuja maatalouttamme koskevaan ilmastopolitiikkaan. Meidän on varmistauduttava, että maataloudellamme on tasavertaiset markkinaolosuhteet toimia niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella. Tarvitsemme myös uusia teknologisia ratkaisuja käyttöön kuten Yhdysvalloissa, Pesonen sanoi.

Viljelijä, tutkija ja yrittäjä Johannes Tiusanen korosti tehokkaan viljelyn merkitystä. Mitä enemmän saamme aikaan kasvua, sitä enemmän hiiltä sitoutuu maahan ja kasvustoon. Hiili pitää myös saada pysymään maassa. Maaperää ja kasvustoa pitää voida mitata, jotta hiilensidontaa voidaan tehostaa. Ns. hiiliviljely ei kuitenkaan ole yksinkertaista.

- Se ​​​​​​mikä toimii yhdellä peltolohkolla tai sen osassa, ei välttämättä toimi toisaalla. Hiilensidonta ei ole numero vaan kartta, joka liikkuu. Halpa ruoka on johtanut ongelmiin. Viljelijät haluaisivat sitoutua ilmastotyöhän, mutta se ei tapahdu byrokratiaa ja kurjuutta lisäämällä vaan taloudellisilla kannustimilla, Tiusanen korosti.

​​​​​​​Marttila näki potentiaalia myös metsien hiilensidonnan kasvattamisessa sekä maatalouden tuottavuuden tehostamisessa. Ruokamarkkinoiden tulisi kuitenkin toimia nykyistä paremmin.

​​​​​​​-Ruoka on nykyisellään aivan liian halpaa ja se ei tarjoa viljelijöille kannustimia toimintansa kehittämiseen vaikka halua on, Marttila sanoi.

Alkuperäiset sitaatit:
​​​​​​​https://clc.fi/2019/10/07/ambitious-climate-action-is-good-for-the-business-and-the-climate-systemic-and-market-based-solutions-are-now-needed/

 Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat, EU:n viljelijäjärjestöjen (Copa-Cogeca) ympäristöryhmän pj .2014-2018

+35820 413 2434

+35850 438 4014

Ajankohtaista - lue lisää

> Lue lisää ajankohtaisia     ​​​​​​​

etusivuPersonointi

Sisältöjulkaisija

Seuraa MTK:ta