Toimintopainikkeet

MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät 14 MTK-liittoa ja 350 MTK-yhdistystä sekä 66 metsänhoitoyhdistystä. Maataloustuottajayhdistyksiin kuului vuoden 2017 lopussa 122 034 jäsentä ja 46 080 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 204 060. Yhteensä MTK:lla on jäseniä noin 317 000.

MTK:n jäseniä ovat myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ja Suomen Yhteismetsät ry.

Ruotsinkielisillä alueilla toimii sisarjärjestö SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jolla on jäseniä noin 13 000.Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 9.3.2018