Toimintopainikkeet

MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät 14 MTK-liittoa ja 354 MTK-yhdistystä sekä 72 metsänhoitoyhdistystä. Maataloustuottajayhdistyksiin kuului vuoden 2016 lopussa 125 567 jäsentä ja 48 044 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 206 312.

MTK:n jäseniä ovat myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ja Suomen Yhteismetsät ry.

Ruotsinkielisillä alueilla toimii sisarjärjestö SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jolla on jäseniä noin 13 000.Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 7.11.2017