Lausunnot

1

23.11.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilain 17 ...

2

22.11.2023

Lausunto luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettavan valtioneuvoston ...

3

22.11.2023

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta so ...

4

21.11.2023

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorv ...

5

16.11.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljeli ...

6

15.11.2023

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

7

14.11.2023

Asiantuntijalausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission eh ...

8

07.11.2023

Lausunto talousvaliokunnalle jakeluvelvoitelain 5§ muutoksista

9

03.11.2023

Lausunto julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurista

10

03.11.2023

Kommentointipyyntö kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön se ...

11

02.11.2023

Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeaminen; työryhmän mietintö

12

01.11.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja el ...

13

01.11.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanism ...

14

30.10.2023

Inspel till Nordiskt samarbetsprogram för MR-FJLS 2025 – 2030

15

27.10.2023

Lausunto ympäristövaliokunnalle jakeluvelvoitelain 5§ muutoksista

16

25.10.2023

Lausunto: Valtioneuvoston selvitykset taksonomian toisesta delegoidusta sä ...

17

25.10.2023

Lausunto ehdotuksesta muuttaa maa- ja metsätalousministeriön asetusta koti ...

18

25.10.2023

Lausunto zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (31 ...

19

24.10.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024: Ruok ...

20

23.10.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024: mets ...

21

23.10.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanism ...

22

23.10.2023

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelma

23

20.10.2023

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parl ...

24

18.10.2023

Taksonomian kehitys EU:ssa ja komission esitys taksonomian toiseksi delego ...

25

18.10.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja Su ...

26

18.10.2023

Lausunto: valtion vuoden 2024 talousarvio sekä vuosia 2024-2027 koskeva ju ...

27

17.10.2023

Lausunto kahdesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta, j ...

28

13.10.2023

Lausunto liittyen tulotasokorotuksiin vuonna 2024

29

13.10.2023

Asiantuntijakuuleminen: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ym ...

30

12.10.2023

Lausunto Hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion talousarvioksi vuode ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.