Toimintopainikkeet

Kiinteistöverotusta ei ole perusteltua laajentaa koskemaan metsää eikä maatalousmaata

18.2.2011

MTK katsoo, että kiinteistöverotusta ei ole perusteltua laajentaa koskemaan metsää eikä maatalousmaata.

Valtiovarainministeriön asettama verotuksen kehittämistyöryhmä ei nähnyt lähtökohtaisesti hyviä perusteluja jättää maa- ja metsätalousmaata kiinteistöverotuksen ulkopuolelle.

Harvaan asutussa maassa, jossa käytännössä maa- ja metsätalousmaalla ei useinkaan ole tosiasiallista vaihtoehtoista käyttöä, ei metsän eikä maatalousmaan kiinteistöverolle ole perusteita. Kiinteistöverotus on jo sinänsä veromuotona ongelmallinen, sillä siinä ei huomioida kiinteistön omistajan maksukykyä, ja vero kohdistuu näin ollen itse pääomaan tuoton sijaan. Kiinteistövero kohtelee myös eri omaisuuslajeja eri tavoin ja on siten epäoikeudenmukainen veromuoto. 

Tutkimuksen mukaan metsän kiinteistövero ei myöskään edistä puunmyyntiä. Metsän kiinteistövero olisi lisäkustannus suomalaisessa metsäketjussa. Se heikentäisi osaltaan metsätalouden kansainvälistä kilpailukykyä.

MTK katsoo, että kiinteistöverotusta ei ole perusteltua laajentaa koskemaan metsää eikä maatalousmaata.

---- 

 

Verouudistusta ei saa maksattaa maa- ja metsätalouden harjoittajilla sekä pienillä yrityksillä

Kehittämistyöryhmä esittää raportissaan yhteisöverokantaa kevennettäväksi nykyisestä 26 prosentista 22 prosenttiin. Samalla työryhmä esittää pääomatuloverokantaa kiristettäväksi nykyisestä 28 prosentista 30 prosenttiin.

Esityksen mukainen pääomatuloverokannan nostaminen kiristäisi maa- ja metsätaloudenharjoittajien sekä pienten yrittäjien verotusta. Esimerkiksi puun myyjän verotus kiristyisi yli 7 prosenttia ilman, että puun myyjä saisi hyödykseen yhteisöveroasteen kevennystä. Esitys kiristäisi myös mm. maatalouden ja yritystoiminnan pääomatulo-osuuden, korko- ja vuokratulojen sekä luovutusvoittojen verotusta.

MTK katsoo, että pääomatuloverokantaa ei pidä nostaa. Pääomatulojen verotus tulee säilyttää kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Suurten yritysten veronkevennystä ei saa maksattaa maa- ja metsätalouden harjoittajilla sekä pienillä yrityksillä.

--- 

 

Suomalaiseen yrittäjyyteen pitää kannustaa

Työryhmän esitys laskea yhteisöverokantaa 22 prosenttiin merkitsisi veronsaajalle vähintään 800 miljoonan euron verotulon menetystä. Hyvässä taloussuhdanteessa menetys saattaa olla jopa kaksinkertainen.

Esityksen mukaan yhtiö- ja pääomatuloverotuksessa painopiste olisi siirrettävä yhteisöverotuksesta henkilötason pääomatuloverotukseen. Työryhmä esittää nimenomaisesti yrittäjäkannustimien poistamista.

MTK katsoo, että yhteisöverokannan alennuksen aiheuttama verotuottomenetys on liian suuri. Yhteisöverokantaa ei tule laskea esitetyn mukaisesti. MTK pitää välttämättömänä, että verotuksella tulee edelleen kannustaa yrittäjyyteen. Yrittäjäkannustimia ei pidä poistaa, kuten työryhmä esittää.

Lisätietoja: johtaja Timo Sipilä, 040 505 9179Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää